10 Cụm Từ Vựng Biểu Thị Thái Độ Đồng Ý Trong Listening

Lượng từ vựng xuất hiện trong bài nghe là rất đa dạng. Bài viết này sẽ giới thiệu một số từ vựng biểu thị thái độ đồng ý xuất hiện trong phần thi Listening để giúp người học có thể luyện tập và áp dụng trong quá trình thi.

1. That’s an interesting point/That’s a good idea:

Đó là một ý kiến hay – dùng để thể hiện sự đồng tình với quan điểm của người đối diện.

Ví dụ:

- From what I read, a lot says that your response to the outside society partially reflects how you have been treated.

- That’s an interesting point, we could start by outlining what previous research has shown.

2. Can’t argue with that/I can’t argue that:

Không thể cãi lại điều đó được – Dùng để khẳng định sự đồng ý hoặc đánh giá cao với một ý kiến được nêu ra.

Ví dụ:

- The slides are so well-designed. That helps me to understand the presentation more easily!

- Yeah, can’t argue with that!

3. I can see how that might be true/correct:

Tôi có thể thấy tại sao điều đó có thể là thật – Thể hiện sự đồng ý nhưng không hoàn toàn, cần nghe kỹ thông tin theo sau để xác nhận thái độ người nói.

Ví dụ:

- According to the survey, only children are usually more naughty, selfish and tend to centralize themselves.

- I can see how that might be true, I can relate to my own situation.

4. Okay/That’s right/That’s (fairly) true/Good/Exactly:

Đúng/Chính xác/… – dùng để thể hiện sự đồng tình với quan điểm của người nói. Tùy vào ngữ cảnh cuộc đối thoại những từ/cụm từ này còn có tác dụng chuyển ý, kết thúc, tiếp tục cuộc hội thoại.

Ví dụ:

- So, for the department anniversary day, our club needs to plan an exhibition on Swedish life and literature in the past century – around the beginning of the 20th century?

- That’s right. We’ll have some people to find us the materials first.

5. I would imagine so:

Tôi cũng nghĩ có thể sẽ như vậy (gần giống với I think so) – Thể hiện sự đồng tình, nhưng thường là chủ quan chứ không dựa trên một căn cứ cụ thể.

Ví dụ:

- So supposedly some students and lecturer will come to the workshop?

- I would imagine so, but I have been told to invite other categories of people too!

6. I did agree:

Tôi rất đồng ý – Từ “did” thể hiện sự nhấn mạnh

Ví dụ:

- I know we didn’t talk about this in the previous discussion but I felt bringing some materials is more than with a bare hand. So, I have bought some books about the topic we’re going to work on.

- Luckily for you, I did agree! Let’s have a look!

7. I see/I see what you mean (by that):

Tôi hiểu những gì bạn đang muốn diễn đạt – Thể hiện sự lắng nghe và hiểu ý kiến hay vấn đề đang được trình bày bởi người đối diện.

Ví dụ:

- According to what I read, newspapers sometimes give wrong or misleading information, which makes it easier to draw readers’ attention to their article. I don’t think that’s good at all.

- Gosh, I see what you mean. I know why it is so controversial now.

8. I wouldn’t be surprised (if that happen):

Tôi sẽ không bất ngờ nếu điều đó diễn ra – Thể hiện thái độ đối với sự việc, đôi khi là một quan điểm, rằng những điều được trình bày hoặc những điều sắp diễn ra sẽ không ngoài ý muốn.

Ví dụ:

- Several different technical methods are applied in fixing this machine, but it still doesn’t work!

- I wouldn’t be surprised, though. The problem is not how we fixed it, this machine is just too old!

9. It’s hard to see how they can be wrong:

Thật khó để nghĩ rằng những điều đó là không đúng – Thể hiện sự đồng tình của người nói, thường là sau một quá trình ngắn suy ngẫm hoặc tự phản biện.

Ví dụ:

- As long as people keep using plastic, for example, plastic bags and plastic straws, the garbage will still be dumped into the seas, no matter how good the filter process is

- I want to argue with that, but it’s hard to see how it can be true. After all, it can’t be solved without us taking any action.

10. I suppose you’re right:

Tôi nghĩ là bạn đúng

Ví dụ:

- That test won’t be easy to handle.

- Based on how he has revised us, yeah, I suppose you’re right.

Tổng kết

Bài viết trên vừa giới thiệu các từ vựng biểu thị thái độ đồng ý thường xuất hiện trong Listening. Cùng với đó là một số ví dụ và một số ứng dụng thực tế cách giải quyết câu hỏi trong bài dựa vào các cụm từ trên. Người học có thể tham khảo thêm các từ và cụm từ và ứng dụng chúng trong các cuộc hội thoại, giao tiếp hằng ngày.


Từ khóa: tai lieu tu luyen thi tieng anh b1