Các Mẫu Câu Mệnh Lệnh Thông Dụng

Câu mệnh lệnh được sử dụng rất thường xuyên trong các bài thi tiếng Anh, cũng như trong các cuộc hội thoại hàng ngày.

Be + adj
Be quiet! (Yên lặng nào!)
Be careful! (Cẩn thận!)
Be attentive! (Hãy tập trung lắng nghe nào!)

Remember to V
Remember to turn off the light. (Nhớ tắt điện nhé.)
Remember to finish the homework before the next class. (Nhớ hoàn thành bài
tập về nhà trước buổi học tiếp theo nhé.)

Don’t forget to V
Don’t forget to turn off the light. (Đừng quên tắt điện nhé.)
Don’t forget to finish the homework before the next class. (Đừng quên hoàn thành bài tập về nhà trước buổi học tiếp theo nhé.)

Let’s + V
Let’s go! (Đi thôi nào!)
Let’s do it! (Cùng bắt tay vào làm thôi nào!)
Let me + V
Let me help you. (Hãy để tôi giúp bạn nhé.)
Let me buy you flowers. (Hãy để tôi mua hoa tặng em nhé.)

Can you tell/show me how to…?
Can you tell me how to solve this math problem? (Bạn có thể chỉ tôi cách giải bài toán này được không?)
Can you show me how to get to the library? (Bạn có thể chỉ tôi đường tới thư viện không?)
Can you tell me how to cook this dish, please? (Bạn có thể chỉ tôi cách nấu món này được không?)

Từ khóa: tai lieu tu luyen thi tieng anh b1