Cách viết writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP)

Để chuẩn bị cho phần thi viết thư -  Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP), bạn cần phải hiểu rõ các điểm mà giám khảo cần nhìn thấy trong một lá thư. Khi áp dụng những điều sau đây vào bài viết, việc bạn đạt được số điểm mong muốn là điều dễ dàng. Sau đây là những lưu ý quan trọng bạn cần tập trung vào khi viết một bức thư trong phần Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP)

Nếu nhìn kỹ hơn vào tiêu chí hoàn thành yêu cầu đề bài trong Bộ tiêu chí chấm điểm Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP), bạn sẽ nhận ra giám khảo sẽ lưu ý các yếu tố sau:

 • Nêu rõ mục đích của lá thư

 • Sử dụng văn phong phù hợp

 • Các điểm đầu dòng trong câu hỏi được trình bày, nhấn mạnh và triển khai

 • Phải trình bày bài viết theo cấu trúc của một bức thư.

Ngoài phần tổng quan trên, hãy cùng xem kỹ từng đầu mục này có ý nghĩa gì và bạn cần viết gì trong bức thư của mình để hoàn thành bài thi viết thư -  Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP)

Nêu rõ mục đích viết thư

   Hãy mở đầu bài viết bằng cách nêu rõ lý do mà bạn muốn viết thư là gì. Mục đích khi viết thư phải được giới thiệu rõ ràng ngay trong phần mở bài. Phải đảm bảo rằng phần mục đích lá thư có thể phản hồi trực tiếp phần tình huống được đưa ra trong đề.

   Hãy nhìn những đoạn mở bài sau đây để hiểu rõ cách trình bày mục đích khi viết thư

Sử dụng văn phong phù hợp

   Đặc tính tiếp theo trong thư mà giám khảo sẽ chú ý là văn phong của lá thư. Văn phong là cách bạn viết một bức thư, trang trọng hoặc không trang trọng. Phần hướng dẫn trong đề bài sẽ đưa ra gợi ý cho bạn.

   Đoạn mở đầu bức thư gồm có:

Dear... (tên hoặc cách gọi thân mật)

Được diễn đạt trong lá thư không cần sự trịnh trọng, kiểu thân mật: khi được viết gởi đến một người bạn, một đồng nghiệp hoặc một người mà bạn biết

Dear Sir/ Madam

Được diễn đạt khi viết một bức thư cần sự trang trọng: khi bạn viết gởi đến một người bạn không quen biết

   Một lá thư trang trọng bao gồm

 • Các câu phức được sử dụng theo thể bị động (to be + quá khứ phân từ)

 • Động từ khiếm khuyết (ví dụ ‘The broken light needs to be fixed to ensure that the customers who use this facility have adequate visibility of their surroundings.’)  

  Một lá thư không trang trọng là:

 • Mang tính hội thoại

 • Có thể chứa từ viết tắt (ví dụ: ‘can’t’) hoặc cách nói thẳng thắn trực tiếp hơn (ví dụ: ‘Can you fix the light in the kitchen, so I don’t have an accident?’) 

   Sau đây là một số ví dụ về những điểm cấu trúc và từ ngữ trang trọng và không trang trọng bạn có thể sử dụng trong bài Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP):

Ngôn ngữ và cấu trúc trang trọng Ngôn ngữ và cấu trúc không trang trọng
Request Ask
Purchase Buy
Could Can
Would Will
At your earliest convenience When you are free
Respond Write back/ reply
Cannot Can't
Yours sincerely/ faithfully Best wishes/ love
Futhermore And/ also
Can I suggest Can I tell you
As you described above As I mentioned before

   Cuối cùng, hãy lưu ý lời chào ở đầu và cuối bức thư phải có tính liên kết với văn phong chung của lá thư. Ví dụ:

Dear Sir/Madam -----------------------> Yours faithfully 

Dear John -----------------------> Best wishes

Triển khai những nội dung được nêu ra trong phần câu hỏi

   Trong phần Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP), việc triển khai những nội dung được gạch đầu dòng trong phần câu hỏi là điều vô cùng quan trọng.

Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP) sẽ đưa ra cho bạn câu hỏi và các thông tin về:

 • Hoàn cảnh bức thư

 • Người nhận là ai

 • Những điều mà bạn phải đề cập đến trong bức thư (thể hiện ở những chấm đầu dòng)

   Cả ba đầu dòng được liệt kê trong đề bài phải được trình bày trong bài làm. Và hãy nhớ rằng một số gạch đầu dòng sẽ bao gồm nhiều hơn một yêu cầu. Vì thế bạn cần phải kiểm tra thật kĩ yêu cầu mà đề đưa ra, đặc biệt những danh từ ở dạng số nhiều và liên từ ‘and’ trong nội dung câu hỏi.

   Hãy cùng phân tích ví dụ dưới đây:

An overseas friend wants to visit your country on holiday. 

Write a letter to your friend. In your letter 

 • Recommend the best time of year to visit and why 

 • Describe the types of accommodation your friend could choose 

 • Say what you would like to show your friend in your country 

Write at least 150 words. 

You do NOT need to write any addresses. 

Begin your letter as follows: 

Dear… 

   Hãy nhìn vào chấm đầu dòng thứ nhất và bạn sẽ nhận ra có hai yếu tố bạn cần phải trình bày:

1. Khoảng thời gian thích hợp nhất để đến thăm

2. Tại sao đó là khoảng thời gian thích hợp nhất

   Tiếp theo, hãy nhìn chấm đầu dòng thứ hai và bạn sẽ thấy bạn được yêu cầu giới thiệu về "các loại hình" lưu trú. Vì vậy. hãy chú ý đến dạng số nhiều của danh từ:

3. First type of accommodation 

4. Second type of accommodation 

   Hãy đọc ví dụ sau cho việc triển khai chấm đầu dòng đầu tiên được nêu ra trong câu hỏi bằng cách trả lời cả hai yếu tố (khi nào và tại sao):

   Most people visit Brisbane in the summer months, but I think it’s far too hot then. The best time to visit is between April and June, our autumn season. It’s still sunny, but much cooler and not as humid as the summer.

Cấu trúc của bức thư

   Yếu tố quan trọng cuối cùng mà bạn cần lưu ý cho phần 1 của bài thi Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP) chính là cấu trúc của bức thư. Một bức thư cần phải được trình bày theo đúng cấu trúc sau đây:

 • Lời chào hỏi (Dear sir/madam, Dear John, Dear Mr. Smith)

 • Phần thân bài (bao gồm các đoạn văn cho từng ý được nêu trong câu hỏi)

 • Lời chào kết thúc (Yours sincerely, Yours faithfully, Best wishes, Kind regards, Love)

   Sau đây sẽ là ví dụ của một bức thư không trang trọng :

Dear Andrew Lời chào hỏi ban đầu là bắt buộc trong cấu trúc một bài viết thư
   I was pleased to hear that you’re going to visit Brisbane, so I’m writing to give you some information to think about before you come. Nêu rõ mục đích khi viết thư khi viết đoạn mở đầu.
   Most people travel to Brisbane in the summer months, but I think it’s uncomfortably hot at that time of the year. Autumn is the best season, between April and June. It’s still sunny, but much cooler than in summer. Chấm đầu dòng đầu tiên được trình bày và làm nổi bậc bằng một đoạn văn riêng biệt
   At the moment, all our bedrooms are full, so unfortunately, we can’t put you up. However, there are some cheap places to stay, like Airbnb’s, in our suburb. You could also stay in a serviced apartment in the city centre or on the Gold Coast. There are lots of specials online, so I’m sure you’ll find somewhere affordable. Chấm đầu dòng thứ hai được trình bày và làm nổi bậc bằng một đoạn văn riêng biệt
   When you get here, let me be your tourist guide. I’ll take you to Lone Pine Koala Sanctuary, where you can feed kangaroos and koalas. I can also drive you to the Gold Coast for a swim. To add excitement, we can visit the theme parks there too. Chấm đầu dòng thứ ba được trình bày và làm nổi bậc bằng một đoạn văn riêng biệt
   Looking forward to catching up Phần kết luận của bức thư (câu chốt ý)
Best wishes Lời chào kết thúc phải được bao gồm trong cấu trúc của một bức thư
Laurel Cuối cùng là tên của bạn để bức thư mang tính chân thật hơn.

   Hãy nhớ rằng, để đạt được thang điểm cao hơn cho phần 1 của bài thi Writing Task 1 Tiếng Anh B1 B2 Việt Nam (VSTEP), đặc biệt là cho yêu cầu hoàn tất yêu cầu đề bài, bạn phải đảm bảo những điều sau đây trong bài viết thư của mình:

 • Nêu rõ mục đích viết thư

 • Văn phong phù hợp

 • Trình bày và nêu bậc tất cả những chấm đầu dòng trong câu hỏi

 • Cấu trúc đúng chuẩn của một bức thư.