Lịch Thi, Tra Cứu Kết Quả A1 A2 B1 B2 C1 C2 Tiếng Anh 6 Bậc VN

Thông tin Lịch Thi, Cách Tra Cứu Kết Quả thi, Danh Sách các đơn vị được tố chức khảo thí và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc  A1 A2 B1 B2 C1 C2 trên toàn quốc

Tra Cứu Kết Quả Thi

- Thí sinh dự thi đúng kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A1 A2 B1 B2 C1 C2 quốc gia (thi máy tính 100%) theo thông tư 01/2014/TT-BGĐT. Sẽ có thông tin dự thi và kết quả thi trên cổng thông tin (web) chính thức của các đơn vị tổ chức thi. Đồng thời sẽ được gửi thông tin dự thi và kết quả thi qua email cá nhân của thí sinh. Đây là quy định BẮT BUỘC. Lưu ý là không có ngoại lệ nha mọi người (thời gian lưu tùy mỗi trường). Tham khảo link tra cứu bên dưới.

- Nếu các bạn đến các trung tâm được gọi là liên kết và được cho biết rằng "trung tâm mình liên kết các trường, nên thi ngoài trường, hội đồng thi riêng, thông tin không được đưa lên web, nên thi dễ dàng và bao đậu, vô ngồi chút đăng nhập chút cho có thông tin rồi về là đậu". Tôi xin khẳng định rằng: bạn sẽ nhận được chứng chỉ giả nhé.

- Dưới đây tôi xin cung cấp một số link để bạn tra cứu thông tin dự và kết quả thi nhé. Bấm vào xem

+ ĐH Sư Phạm Tp. HCM

+ ĐH Sài Gòn

+ ĐH Cần Thơ

+ ĐH Đà Nẵng

 

Danh sách cấp chứng chỉ và Lịch thi tiếng Anh A1 A2 B1 B2 C1 C2 cả nước.

- Hồ sơ: 2 ảnh 4x6 + 1CMND/CCCD công chứng + đơn đăng ký thi (mẫu riêng của từng trường)

- Lịch tháng 02 và 03. Mỗi tháng, 1 trường thi 1 đến 2 lần Lịch thi chính thức PHẢI được công bố trên web của các trường hàng tháng.

Miền nam (12 đơn vị)

1. ĐH Sư Phạm Tp.HCM

- Tháng 2: thi 18/02/2023

- Nhận hồ sơ: 30/01 đến 08/02

- Tháng 3: thi 25/03/2023

- Nhận hồ sơ: 09/02 đến 15/03

- Tháng 4: thi 22,23/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

2. ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

- Tháng 2: thi 17,18,19/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 10/02

- Tháng 3: thi 03,04,05/03/2023 & 17,18,19/03/2023

- Nhận hồ sơ: dự kiến 11/02 nhận

- Tháng 4: thi 31/03,01,02/04/2023 & 14,15,16/04/2023 & 26,27,28/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

3. ĐH Sài Gòn

- Tháng 2: thi 18,19/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 10/02

- Tháng 3: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

- Tháng 4: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

4. ĐH Công Nghiệp Tp.HCM

- Tháng 2: thi 25,26/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 15/02

- Tháng 3: thi 21,22/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 10/03

- Tháng 4: thi 22,23/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 12/04

5. ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM

- Tháng 2: thi 25/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 11/02

- Tháng 3: thi 11,12/03/2013

- Nhận hồ sơ: đến 24/02

- Tháng 4: thi 11,12/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

6. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

- Tháng 2: thi 15,16/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 07/02

- Tháng 3: thi 14,15/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 06/03

- Tháng 4: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

7. ĐH Thương mại

- Tháng 2: thi 25/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 14/02

- Tháng 3: thi 25/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 14/03

- Tháng 4: thi 18,19/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 06/04

8. ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tháng 2: thi 25,26/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 16/02

- Tháng 3: thi 21,22/03/2023

- Nhận hồ sơ: dự kiến 17/02

- Tháng 4: thi 22,23/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

9. ĐH Văn Lang

- Tháng 2: thi 18,19/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 11/02

- Tháng 3: thi 18,19/03/2023

- Nhận hồ sơ: dự kiến 12/02

- Tháng 4: thi 15,16/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

10. ĐH Cần Thơ

- Tháng 2: thi 15,16,17,18,19/02/2023

- Nhận hồ sơ: từ 10/01

- Tháng 3: thi 14,15,16/03/2023

- Nhận hồ sơ: từ 21/02

- Tháng 4: thi 11,12,13/04/2023

- Nhận hồ sơ: từ 09/03

11. ĐH Trà Vinh

- Tháng 2: thi 11,12/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 27/01

- Tháng 3: thi 11,12/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 24/02

- Tháng 4: thi 08,09/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 24/03

11. ĐH Nam Cần Thơ

- Tháng 3: thi 29/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 28/02

- Tháng 4: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

Miền Trung (5 đơn vị)

1. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

- Tháng 2: thi 25,26/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 15/02

- Tháng 3: 25,26/03/2023

- Nhận hồ sơ: dự kiến 16/02

- Tháng 4: thi 22,23/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

2. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

- Tháng 2: thi 14,15/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 03/02

- Tháng 3: thi 11,12/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 01/03

- Tháng 4: thi 15,16/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 05/04

3. ĐH Quy Nhơn

- Tháng 3: thi 18,19/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 03/03

- Tháng 4: thi 26,27/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 11/04

4. ĐH Tây Nguyên

Đang cập nhật

5. ĐH Vinh

- Tháng 3: thi 04,05/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 19/02

- Tháng 4: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

Miền bắc (10 đơn vị)

1. ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Tháng 3: thi 11,12/03/2023

- Nhận hồ sơ: từ 13/02-17/02

- Tháng 4: thi 01,02/04/2023

- Nhận hồ sơ: từ 13/03-17/03

2. ĐH Hà Nội

- Tháng 2: thi 11,12/02/2023 & 21,22/02/2023

- Nhận hồ sơ: trước 05/02 & trước 14/02

- Tháng 3: thi 04,05/03/2023

- Nhận hồ sơ: trước 27/02

- Tháng 4: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

3. ĐH Sư Phạm Hà Nội

- Tháng 2: thi 11,12/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 05/02

- Tháng 3: thi 11,12/03/2023

- Nhận hồ sơ: trước 05/03

- Tháng 4: thi 08,09/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

4. ĐH Bách khoa Hà Nội

- Tháng 2: thi 10/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 05/02

- Tháng 3: thi 01,02/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 24/02

- Tháng 4: thi 07,08/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 03/04

5. ĐH Thái Nguyên

- Tháng 2: thi 11,12/02/2023

- Nhận hồ sơ: đến 05/02

- Tháng 3: thi 04,05/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 26/02

- Tháng 4: thi 08,09/04/2023

- Nhận hồ sơ: đến 02/04

6. Học viện An ninh nhân dân

- Tháng 3: thi 04/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 20/02

- Tháng 4: thi 01/04/2023

- Nhận hồ sơ: trước 20/03

7. Học viện Báo chí và tuyên truyền

- Tháng 2: thi 24/02/2023

- Nhận hồ sơ: 07/02-13/02

- Tháng 3: thi 21,22/03/2023

- Nhận hồ sơ: 01/03-06/03

- Tháng 4: thi 22,23/04/2023

- Nhận hồ sơ: 03/04-10/04

8. Học viện Khoa học quân sự

- Đang cập nhật

9. Học viện Cảnh sát nhân dân

- Đang cập nhật

10. ĐH Ngoại Thương Hà Nội

- Tháng 3: thi 25,26/03/2023

- Nhận hồ sơ: đến 12/03

- Tháng 4: thi 18,19/04/2023

- Nhận hồ sơ: chưa nhận