29 Chủ Đề Phổ Biến Thường Gặp Trong Writing 6 bậc VSTEP, IELTS Task 2

6 Bậc VSTEP, IELTS Writing Task 2 là một phần quan trọng trong bài thi 6 bậc VSTEP, IELTS Writing và chiếm đến 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing. Dưới đây là 29 chủ đề phổ biến thường gặp trong bài 6 bậc VSTEP, IELTS Writing Task 2.

 1. Chủ đề Art
 2. Chủ đề Business and Money
 3. Chủ đề Communication and Personality
 4. Chủ đề Criminal Justice
 5. Chủ đề Development
 6. Chủ đề Economics
 7. Chủ đề Education
 8. Chủ đề Environment
 9. Chủ đề Family and Children
 10. Chủ đề Food
 11. Chủ đề Globalization
 12. Chủ đề Government Spending
 13. Chủ đề Health
 14. Chủ đề Language
 15. Chủ đề Media and Advertising
 16. Chủ đề Public Transport
 17. Chủ đề Reading
 18. Chủ đề Society problems
 19. Chủ đề Sport
 20. Chủ đề Technology
 21. Chủ đề Travel
 22. Chủ đề Water and Oceans
 23. Chủ đề Work
 24. Chủ đề Equality
 25. Chủ đề Today Phenomenon
 26. Chủ đề Advertising
 27. Chủ đề History and Culture
 28. Chủ đề Gender
 29. Chủ đề Space Exploration
Comment(s)