KHÓA TOEIC 3 - 550+

   Nếu như trước đây chúng ta đã có một nền tảng tiếng Anh thật tốt, hiểu rõ đề thi và nắm vững các kỹ năng giải đề ở 3 khóa học trước, thì đây chính là giai đoạn chúng ta tăng tốc để đạt được điểm số tối ưu nhất 550+ trong thời gian ngắn nhất.

 
I. Đối tượng
Người học nắm được một số kiến thức dù chưa đầy đủ, có thể đọc/nghe thông tin đơn giản; chưa từng tham gia kì thi TOEIC hoặc đã tham gia nhưng điểm số chưa đạt mục tiêu..

II. Mục tiêu khóa học
- Học viên có nền tảng từ vựng, ngữ pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đầu ra 550/990 điểm (tương ứng trả lời đúng khoảng 60/100 câu hỏi ở mỗi phần Nghe và Đọc)
- Cũng cố, tập luyện phát âm, ngữ điệu chuẩn hơn để cải thiện việc nghe.
 
IV. Nội dung khóa học
- Thực hành, mở rộng vốn từ vựng đọc hiểu.
- Thực hành các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn.
- Luyện nghe hiểu các đoạn hội thoại nhiều người. Phân tích các tình huống hội thoại và từ vựng theo chủ đề: Hội thoại liên quan cuộc sống hằng ngày. Phân tích các dạng bài nói và bổ sung từ vựng theo dạng bài (thông báo, tin nhắn thoại, bài diễn thuyết/thuyết trình,bài phát thanh. Phân tích các dạng bài nói và bổ sung từ vựng theo dạng bài (quảng cáo, bài nói tại địa điểm tham quan)

IV. Thời lượng
   3 Tháng
Comment(s)