CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THIẾU CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CÓ BỊ THÔI VIỆC?

Quy định về vấn đề thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức bắt buộc phải có chứng chỉ Tiếng Anh. Vậy trong trường hợp cán bộ, viên chức có chứng chỉ nhưng hết hạn và không thi lại, hoặc bị thiếu chứng chỉ Tiếng Anh thì có bị thôi việc không? Trung tâm tiếng Anh Nam Long Sài Gòn sẽ cùng các bạn giải đáp những thắc mắc này.

1. Tinh giản biên chế với người chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

Căn cứ điểm D khoản 1 Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2023), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thuộc diện bị tinh giản biên chế (cho thôi việc).

Từ những căn cứ trên có thể thấy đối với công chức, viên chức không đảm bảo về điều kiện trình độ Tiếng Anh nói riêng và trình độ chuyên môn khác theo yêu cầu của vị trí công việc nói chung như trên thì sẽ bị cho thôi việc. Trừ trường hợp công chức, viên chức công tác tại những cơ quan, lĩnh vực được miễn xét chứng chỉ tiếng Anh.

2. Công chức, viên chức ngành nào không cần có chứng chỉ Tiếng Anh?

Những ngành sau đây công chức, viên chức sẽ được bãi bỏ chứng chỉ tiếng Anh bao gồm:

- Công chức quản lý thị trường;

- Công chức thi hành án dân sự;

- Công chức hành chính, văn thư;

- Công chức kế toán, thuế, hải quan;

- Viên chức thư viện;

- Viên chức ngành y tế;

- Viên chức ngành di sản văn hóa;

- Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;

- Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 là gì? Luyện thi chứng chỉ bậc 4 ở đâu?

3. Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023

Căn cứ Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, ngoài trường hợp nêu trên thì đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 còn có:

- Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

§       Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ.

§      Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

§      Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

§       Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

§       Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

§       Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

§       Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

- Thứ hai, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thứ ba, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

4. Tổng kết

   Bài viết trên đã giải đáp các thắc mắc về chứng chỉ Tiếng Anh thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức. Trung tâm tiếng Anh Nam Long Sài Gòn hy vọng các thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn chứng chỉ tiếng Anh phù hợp.

   ANH/CHỊ CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VSTEP, TOEIC, TOEFL, IELTS, TIN HỌC HÃY GỌI HOẶC NHẮN TIN ZALO CHO CÔ MAI NHÉ 0982434002

 

Comment(s)