Khóa TOEIC Nền Tảng

   Đã nhiều năm bạn không học tiếng Anh, nền tảng tiếng Anh yếu kém, thì đây chính là khóa học dành cho bạn. Có một nền tảng tiếng Anh tốt, sẽ rất dễ dàng để tiếp xúc với các loại đề thi không chỉ riêng TOEIC.

I. Đối tượng
Người học có nền tảng tiếng Anh quá yếu.

II. Mục tiêu khóa học
Học viên có nền tảng từ vựng - ngữ pháp - phát âm đọc - nghe hiểu được ý chính các chủ đề dễ hằng ngày.

III. Nội dung chính
- Hệ thống ngữ âm theo bảng Phiên âm quốc tế IPA.
- Tập trung ngữ pháp cho phần từ loại và cấu tạo câu cơ bản.
- Nghe được đại ý các tình huống quen thuộc hàng ngày.
 
IV: Thời lượng khóa học
- Như xây một căn nhà, đặt một nền móng tốt sẽ thuận lợi và rút ngắn được các công đoạn sau, giúp việc thực hiện các công đoạn sẽ hiệu quả hơn.
- Học tốt khóa học này, người học có thể rút ngắn 1/3 đến 1/2 thời lượng các khóa học sau.
- 3 Tháng.
Comment(s)