KHÓA TOEIC 1 - 350+

   Chúng ta hãy cùng bắt đầu vào giai đoạn làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm rõ cấu trúc đề thì là mấu chốt quan trọng để phân bổ thời gian, sự tập trung đúng chỗ, từ giúp chúng ta đạt được điểm số mong đợi trong thời gian ngắn nhất.

I. Đối tượng
Học viên đã có nền tảng về khá tốt về phát âm, ngữ pháp cơ bản, cần bổ trợ từ vựng cho kỳ thi.

II. Mục tiêu khóa học
- Nâng cao ngữ pháp sang các cấu trúc câu phức tạp.
- Học viên mở rộng vốn từ vựng để đọc hiểu các đoạn văn ngắn, quen thuộc.
- Nghe hiểu được các đoạn văn ngắn, đơn giản, nắm được ý.
 
IV. Nội dung khóa học
- Thực hành, mở rộng vốn từ vựng đọc hiểu.
- Thực hành các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn.
- Luyện nghe hiểu các đoạn hội thoại, giao tiếp ngắn, các bài mô tả hoạt động, cảnh vật đơn giản.

IV. Thời lượng
1.5 Tháng
Comment(s)