Tra Cứu Kết Quả, Lệ Phí Thi, Lịch Thi Chứng Chỉ B1 B2 A2 Tiếng Anh 6 Bậc.

Thông tin Lịch Thi, Tra Cứu Kết Quả thi, Lệ Phí Dự Thi, Danh Sách các đơn vị được tố chức khảo thí và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc  A1 A2 B1 B2 C1 C2 VSTEP trên toàn quốc.

1. LỊCH THI TIẾNG ANH B1 B2 A2 CẢ NƯỚC

- Đến 05/2023 Có tổng 30 đơn vị được cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc Việt Nam.

Hồ sơ thi tiếng AnhB1 B2 A2: 3 ảnh 4x6 + 1CMND/CCCD công chứng + đơn đăng ký thi (mẫu riêng của từng trường)

- Hồ sơ đăng ký dự thi thường được kết thúc nhận trước ngày thi 10-15 ngày.

- Lệ phí dự thi tiếng Anh B1 B2 A2 dành cho thí sinh tự do 1.800.000/ lần. Giảm còn: 1.200.000 - 1.500.000 đối với thí sinh tự do nhưng là sinh viên đang học hoặc cán bộ công tác tại trường tổ chức thi.

- Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 phải được công bố trên website chính thức của trường (bắt buộc)

Miền Nam - 13 Đơn Vị

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Tp.HCM

- Tháng 03: thi 23/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 13/03

- Tháng 04: thi 13/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 03/04

- Tháng 05: thi 25,26/05/2024

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

- Tháng 03: thi 08,09,10/03/2024 & 22,23,24/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 01/03 & đến 14/03

- Tháng 04: thi 05,06,07/04/2024 & 19,20,21/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 29/03

- Tháng 05: thi 10,11,12/05/2024 & 24,25,26/05/2024

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sài Gòn

- Tháng 03: thi 23,24/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 15/03

- Tháng 04: thi 20,21/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 12/04

- Tháng 05: chưa cập nhật 

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Nghiệp Tp.HCM

- Tháng 03: thi 30,31/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 24/03

- Tháng 04: thi 27,28/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 21/04

- Tháng 05: thi 25,26/05/2024

- Nhận hồ sơ: đến 19/05

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

- Tháng 03: thi 12,13/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 06/03

- Tháng 04: thi 23,24/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 17/04

- Tháng 05: thi 04,05/05/2024

- Nhận hồ sơ: đến 26/04

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tháng 03: thi 09,10/03/2024

- Nhận hồ sơ: trước ngày 02/03

- Tháng 04: thi 09,10/04/2024

- Nhận hồ sơ: trước ngày 02/04

- Tháng 05: thi 11,12/05/2024

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Văn Lang

- Tháng 03: thi 16,17/03/2024 & 30,31/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 08/03 & đến 22/03

- Tháng 04: thi 13,14/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 05/04

- Tháng 05: thi 11,12/05/2024

- Nhận hồ sơ: đến 03/05

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Cần Thơ

- Tháng 03: thi 20,21,22,23,24/03/2024

- Nhận hồ sơ: từ 04/03 đến 11/03

- Tháng 04: thi 12,13,14/04/2024 & 26,27,28/04/2024

- Nhận hồ sơ: từ 25/03 đến 29/03  & từ 28/03 đến 05/04

- Tháng 05: thi 15,16,17,18,19/05/2024

- Nhận hồ sơ: từ 15/04 đến 22/04

Lịch thi B1 B2 A2 tiếng Anh ĐH Trà Vinh

- Tháng 03: thi 23,24/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 13/03

- Tháng 04: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

- Tháng 05: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Nam Cần Thơ

- Tháng 03 : thi 27,28/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 29/02

- Tháng 04 : không thi

- Tháng 05 : thi 29,30/05/2024

- Nhận hồ sơ: chưa nhận

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Thương TPHCM

- Tháng 03: thi 30,31/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 18/03

- Tháng 04: thi 27,28/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 11/04

- Tháng 05: thi 25,26/05/2024

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Lạc Hồng

- Tháng 03: thi 03/03/2024

- Nhận hồ sơ: trước 24/02

- Tháng 04: thi 21/04/2024

- Nhận hồ sơ: trước 13/04

- Tháng 05: chưa cập nhật

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh Tế TPHCM

- Tháng 03: thi 24/03/2024

- Nhận hồ sơ: đến 15/03

- Tháng 04: thi 21/04/2024

- Nhận hồ sơ: đến 12/04

- Tháng 05: thi 05/05/2024

- Nhận hồ sơ: chưa cập nhật

Miền Trung - 5 Đơn Vị

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

- Tháng 10: thi 24,25/10/2023

- Tháng 11: thi 18,19/11/2023

- Tháng 12: thi 23,24/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

- Tháng 10: thi 07,08/10/2023

- Tháng 11: thi 14,15/11/2023

- Tháng 12: thi 16,17/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Quy Nhơn

- Tháng 10: thi 21,22/10/2023

- Tháng 11: thi 25,26/11/2023

- Tháng 12: thi 16,17/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Tây Nguyên

- Đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Vinh

- Đang cập nhật

Miền Bắc - 12 Đơn Vị

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Hà Nội

- Tháng 10: thi 07,08/10/2023

- Tháng 11: đang cập nhật

- Tháng 12: đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Hà Nội

- Tháng 10: thi 14,15/10/2023

- Tháng 11: thi 04,05/11/2023

- Tháng 12: thi 09,10/12/2023

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Bách khoa Hà Nội

- Tháng 10: thi 06,07/10/2023

- Tháng 11: thi 03,04/11/2023   

- Tháng 12: thi 01,02/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Thái Nguyên

- Tháng 10: thi 07,08/10/2023

- Tháng 11: thi 04,05/11/2023

- Tháng 12: thi 02,03/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện An ninh nhân dân

- Tháng 10: thi 17,18/10/2023

- Tháng 11: thi 11/11/2023

- Tháng 12: thi 09/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện Báo chí và tuyên truyền

- Tháng 10: thi 21,22/10/2023

- Tháng 11: thi 18,19/11/2023

- Tháng 12: thi 16,17/12/2023                                           

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học viện Khoa học quân sự

- Tháng 10: không tổ chức

- Tháng 11: thi 25/11/2023

- Tháng 12: đang cập nhật     

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

- Đang cập nhật

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Thương Mại

- Tháng 10: thi 28,29/10/2023

- Tháng 11: thi 25,26/11/2023

- Tháng 12: thi 23,24/12/2023 

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngoại Thương Hà Nội

- Tháng 10: thi 10,11/10/2023

- Tháng 11: thi 21,22/11/2023

- Tháng 12: thi 19,20/12/2023 

Lịch thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh Tế Quốc Dân

- Tháng 10: thi 24,25/10/2023

- Tháng 11: thi 29/11/2023

- Tháng 12: thi 26,27/12/2023

2. TRA CỨU KẾT QUẢ THI

- Các thông báo về kết quả thi và nhận chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, A2 các trường: xem bên dưới.

- Thí sinh dự thi đúng kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh A1 A2 B1 B2 C1 C2 quốc gia (thi máy tính 100%) theo thông tư 01/2014/TT-BGĐT. Sẽ có thông tin dự thi và kết quả thi trên cổng thông tin (website) chính thức của các đơn vị tổ chức thi. Đồng thời sẽ được gửi thông tin dự thi và kết quả thi qua email cá nhân của thí sinh. Đây là quy định BẮT BUỘC. Lưu ý là không có ngoại lệ nha mọi người (thời gian lưu tùy mỗi trường).

- Nếu các bạn đến các trung tâm được gọi là liên kết và được cho biết rằng "trung tâm mình liên kết các trường, nên thi ngoài trường, hội đồng thi riêng, thông tin không được đưa lên web, nên thi dễ dàng và bao đậu, vô ngồi chút đăng nhập chút cho có thông tin rồi về là đậu". Tôi xin khẳng định rằng: bạn sẽ nhận được chứng chỉ giả nhé.

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Tp.HCM

- Tháng 09: đã có

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD và Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sư Phạm Tp.HCM

- Tháng 08: đã có, nhận từ 30/08 - Tháng 09: đang cập nhật

- Nơi nhận: Phòng B.601 (tầng 6, nhà B), Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5.

- Các buổi phát chứng chỉ của tháng 8 và 9/2023: sáng 29/8, sáng Thứ 4 - 30/8, chiều Thứ 5 - 31/8 sáng 5/9, chiều 8/9, sáng 12/9, chiều 15/9, sáng 19/9, chiều 22/9, sáng 26/9, chiều 29/9.

Lưu ý: giờ sáng 9:00-11:00, giờ chiều14:00-16:00 (nghỉ chiều T7 và CN)

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sài Gòn

- Tháng 08: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD hoặc Mã hồ sơ + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Sài Gòn

- Tháng 08: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Nơi nhận: Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Sài Gòn, Số 4 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp. HCM

- Thời gian nhận: thứ 2-6. Sáng 8:00-11:00, chiều 14:00-17:00

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Nghiệp Tp .HCM

- Tháng 08: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD + Mã đăng ký hoặc Số báo danh + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Nghiệp Tp.HCM

- Tháng 07: đã có

- Tháng 08: đang cập nhật

- Nơi nhận: Trung tâm Ngoại ngữ, Tầng trệt Nhà B, số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian nhận: Thứ 2-6 (Sáng 07:30-11:30, chiều 13:30-16:30) thi đợt tháng 07 sẽ nhận từ 29/08 đến 29/09.

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

- Tháng 08: đang cập nhật

- Tháng 09: đang cập nhật

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp.HCM

- Tháng 07: đã có

- Tháng 08: đang cập nhật

- Nơi nhận: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ (K001) số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1.

- Thời gian nhận: Thứ 2-7 (Sáng 08:30-11:00, Chiều 13:30-17:00).

Lưu ý: ngoài CCCD thí sinh còn phải đem theo phiếu dự thi. Trường hợp thí sinh mất phiếu dự thi: thí sinh chuẩn bị sẵn đơn cam kết (theo mẫu đính kèm), nội dung trong đơn có các thông tin cá nhân của thí sinh (họ và tên, ngày sinh, số giấy tờ tùy thân), thông tin về kỳ thi (số báo danh, phòng thi, v.v.), lý do mất phiếu dự thi và chữ ký cam đoan của thí sinh. Khi đến nhận chứng chỉ, thí sinh nộp 01 bản giấy cam kết, nộp 01 bản sao giấy tờ tùy thân có dán ảnh và xuất trình giấy tờ tùy thân bản gốc cùng loại để đối chiếu.

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tháng 08: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD + Họ và Tên + Ngày sinh + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tháng 07: đã có

- Tháng 08: đang cập nhật

- Nơi nhận: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF (lầu 2 - cơ sở 141 – 145, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Thời gian nhận: Thứ 2 đến sang thứ 7. Sáng 7:30-11:30, Chiều 13:30-16:30 . Sau ngày làm bài dự thi 30 ngày (và phải đến nhận trong 60 ngày kể từ ngày làm bài thi)

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Văn Lang

- Tháng 08: đã có chứng chỉ

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thường có sau ngày kết thúc khóa thi tối đa 3 ngày.

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD và Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Văn Lang

- Tháng 08: đã có chứng chỉ

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thường có sau ngày kết thúc khóa thi 7-10 ngày.

- Nhận tại: Phòng 2.01, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp.HCM

- Thời gian nhận: thứ 2-6 Sáng 7:30-11:30, Chiều 13:30-16:30 và 07h30 đến 11h30 thứ 7

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

- Tháng 08:

- Tháng 09:

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

- Tháng 08:

- Tháng 09:

- Nơi nhận:

- Thời gian nhận:

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Cần Thơ

- Tháng 08: đợt 14-16/08 đã có

- Tháng 08: đợt 28-31/08 đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Cần Thơ

- Tháng 08: đợt 14-16/08 nhận từ 19/09 đến 25/09

- Tháng 08: đợt 28-31/08 đang cập nhật

- Tháng 09: đang cập nhật

- Nơi nhận: Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 6 Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

- Thời gian nhận: Thứ 2-6. Sáng 8:00-10:30, Chiều 14:00-16:30

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Trà Vinh

- Tháng 08: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Trà Vinh

- Tháng 08:

- Tháng 09:

- Nơi nhận:

- Thời gian nhận:

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Nam Cần Thơ

- Tháng 07: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Nam Cần Thơ

- Tháng 07: đã có

- Tháng 09: đang cập nhật

- Nơi nhận: Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra & Phát triển nguồn nhân lực (Phòng C2-14, khu C, Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

- Thời gian nhận: Thứ 2-6. Sáng 7:30-11:00. Chiều 13:30-17:00

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Thương

- Tháng 07: đã có

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số báo danh hoặc số CCCD.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Công Thương

- Tháng 07: đã có

- Nơi nhận: Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian nhận: Thứ 2 và 4 và 6. Sáng 7:30-11:00. Chiều 13:30-17:00

 

Kết quả thi tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Lạc Hồng

- Tháng 09: đang cập nhật.

- Thí sinh cần trung tâm xem giúp kết quả thi xin cũng cấp số CCCD + Ngày thi.

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1 B2 A2 ĐH Lạc Hồng

- Tháng 09: đang cập nhật.

- Nơi nhận: Cở sở 1 – Trường Đại học Lạc Hồng (Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận: đang cập nhật.

Bình luận