ĐIỀU KIỆN VỀ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THI CÔNG CHỨC 2023.

   Điều kiện hồ sơ thi công chức gồm những gì? Thi công chức cần bằng tiếng Anh gì? Để nắm rõ những thông tin này và có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi công chức sắp tới, hãy cùng Trung tâm tiếng Anh Nam Long Sài Gòn tìm hiểu những thông tin sau.