LUYỆN IELTS 6.5

Ở trình độ IELTS 6.5 này, Rich IELTS sẽ giúp các bạn sẽ được rèn luyện khả năng phản ứng nhanh và sáng tạo với tất cả các đề và dạng đề

1. ĐỐI TƯỢNG

Dành cho học viên cần đạt 6.5 IELTS và đang ở mức điểm 5.5 IELTS Overall, không kỹ năng nào dưới 4.5

 

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC 

Phản ứng nhanh với tất cả các đề và dạng đề.

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Listening: đạt tối thiểu 27/40 câu trong bài thi có độ khó tương đương bài thi thật.

+ Listening for gist and details

+ Listening for main ideas: Xác định các thông tin quan trọng trong bài nghe dựa vào từ khóa quan trọng và các công cụ kết nối.

+ Listening for details: Các đặc điểm phát âm đặc biệt trong bài nghe IELTS.

+ Xác định thông tin cần tìm trong bài nghe dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh (trong câu hỏi và trong bài nghe)

+ Cách thức paraphrase trong IELTS listening.

+ Nghe hiểu chi tiết dựa vào cách phát âm và đoán nghĩa từ theo ngữ cảnh.

+ Xác định độ chính xác của đáp án dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh trong bài nghe.

- Reading: đạt tối thiểu 27/40 câu trong bài thi có độ khó tương đương bài thi thật.

+ Phương pháp liên kết thông tin trong bài đọc. Hiểu nội dung thông qua hiểu cấu trúc ngữ pháp.

+ Tổng hợp và tóm tắt ý chính của thông tin.

+ Kỹ thuật skimming/scanning trình độ trung cấp

+ Dạng bài Matching headings – Multiple Choice.

- Writing:

+ Phương pháp sử dụng và phối hợp các cấu trúc câu đơn, phức, ghép để diễn đạt và triển khai ý mạch lạc.

+ Phương pháp dùng từ phù hợp với mục đích và chủ đề bài viết. Cấu tạo từ và các nhóm từ quan trọng.

+ Phương pháp viết bài IELTS Writing Task 1 dài tối thiểu 150 từ, bao gồm đầy đủ mở bài, overview, các đoạn thân bài. Phương pháp lựa chọn thông tin mô tả hợp lý. + Thực hành ngôn ngữ báo cáo.

+ Phương pháp viết bài luận IELTS Writing Task 2 tối thiểu 250 từ với cấu trúc đủ mở bài, các đoạn thân bài, kết bài. Thực hành triển khai các luận điểm và phát triển luận điểm đầy đủ, mạch lạc

- Speaking:

+ Phát triển câu trả lời đủ ý và chính xác. Thực hành triển khai ý, sử dụng từ nối để liên kết các ý trong bài làm. Triển khai bài làm từ tổng quan đến chi tiết. Thực hành làm bài dưới áp lực của thời gian

+ Phương pháp kiểm soát tốc độ trả lời vừa phải và hạn chế ngắt quãng trong bài làm

+ Thực hành, luyện tập ứng dụng từ vựng theo chủ đề vào trong bài làm. Có thể sử dụng từ vựng để trả lời hoàn chỉnh các câu được hỏi, với sự lựa chọn từ và kết hợp từ phù hợp. Thực hành sử dụng quán ngữ (idiomatic expressions).

+ Thực hành phối hợp linh hoạt các cấu trúc câu đơn và câu phức, câu ghép trong bài làm.

+ Thực hành và luyện tập phát âm dễ hiểu, trọng âm chính xác. Có sử dụng các đặc điểm phát âm khác (trọng âm trong câu, nối âm, ngữ điệu…) Luyện tập loại bỏ ảnh hưởng ngữ điệu Tiếng Việt trong khi sử dụng tiếng Anh.

 

4. THỜI LƯỢNG.

- 12 Tuần

- 4 buổi/ tuần

 

45. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG BẰNG VĂN BẢN

- Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: Rich IELTS đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp.

- Cam kết đảm bảo đầu ra bằng văn bản: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra. Hoặc hoàn trả học phí.

- Lộ trình học được cá nhân hóa cho từng học viên. Học 1 kèm 1 để đạt mục tiêu nhanh nhất có thể.

- Buổi vắng được học bù miễn phí.

- Học online 100% và hỗ trợ học viên trên cả nước.

 

Comment(s)