Trong Thi 6 bậc VSTEP, APTIS, TOEIC, IELTS HOME và HOUSE Dùng Như Thế Nào

   Home và house trong tiếng Anh 6 bậc VSTEP, APTIS, TOEIC, IELTS đều có chung nghĩa là "nhà" xong home mang ý nghĩa nghiêng về gia đình, còn house là một cái nhà thực sự, nơi bạn ở, sinh sống có thể chạm vào, sờ vào được.

Cái gì mà bạn có thể đụng chạm, sờ, nhìn thấy được (nhà lớn, bé, mới, củ, đẹp, xấu. . .) thì đó là "house", còn cái gì bạn không thể sờ, không thể chạm, không thể nhìn thấy thì đó là "home". "home" nghiên về ý nghĩa là "family" hơn chứ nó không hẳn để chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là "ngôi nhà" để ở.

Ví dụ: Người ta thường nói "I come back home" chứ không ai nói " I come back house" cả. Nói nôm na, về ở đây là về với gia đình, không hẳn là chỉ về với cái nhà không thôi. Tương tự, người ta sẽ nói "I will buy a house in HCM City". Vì "nhà" ở đây mang ý nghĩa vật chất, cái mà ta có thể thấy được ^^ Bởi vậy mới có câu, " If you have money, you can buy a house, but cannot buy a home" - " Nếu bạn có tiền, bạn có thể mua một căn nhà, nhưng không thể mua một mái ấm gia đình"

Cách dùng HOME

- Nơi cư trú, mái ấm gia đình (của bất cứ ai).

Ex: I have (own) 5 houses, but my family and I only live in one house, and that house is my HOME.

- Nơi của một gia đình cư ngụ.

Ex: This mud hut is my happy HOME.

- Nơi sinh thành hay tổ quốc của một ai đó.

Ex: Viet Nam is my HOME.

- Nơi săn sóc người già. .

Ex: That place is a HOME for the elderly.

- Môi trường sống của thú vật.

Ex: The jungle is where tigers called HOME.

Cách dùng HOUSE

- Công trình kiến trúc, công trình xây dựng - toà nhà, “building”.

Ex: People do not sell “HOMES”, they sell “HOUSES”. 

 “Người ta bán nhà chứ không ai bán gia đình.”

Ex 2: We have a new house in HCM city.

Ex 3: There are only five houses on our street.

Ex 4: I want to build a beautiful house by the sea.

Kết luận

Giống như very and too, house và home chỉ là một số từ mà chúng ta nghĩ là giống nhau trong khi về mặt kỹ thuật thì chúng không giống nhau. Và mặc dù chúng có ý nghĩa gần như tương tự nhau, nhưng biết được ý nghĩa sâu xa hơn của nó là rất quan trọng. Rõ ràng, mỗi từ đều có định nghĩa độc đáo riêng vì từ sau liên quan đến tình yêu, tình cảm, v.v.

Để tránh nhầm lẫn những từ này vào lần sau, chúng ta hãy luôn ghi nhớ ĐIỀU NÀY. House là một công trình mà một người hoặc một gia đình sinh sống. Home là một ngôi nhà hoặc căn hộ mà một người hoặc một gia đình sống trong hòa bình, yêu thương, hòa thuận và tình cảm.

Comment(s)