Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa First-Firstly-At First Trong IELTS và VSTEP 6 bậc

First, firstly và at first là những từ vô cùng thân thuộc đối với những người học tiếng Anh. Mặc dù cả ba từ trên đều mang nghĩa là lần đầu, ban đầu nhưng giữa chúng cũng có tồn tại sự khác biệt.

 

- First dùng với vai trò là một tính từ (adj) hoặc trạng từ (adv).

  • Đề cập đến sự vật hay sự việc nào đó đầu tiên trong chuỗi các sự kiện, thời gian, chất lượng, số lượng và tầm quan trọng. 

Ví dụ: This is my first visit to Da Lat. (Đây là chuyến tham quan Đà Lạt đầu tiên của tôi.)

  • Được sử dụng ở đầu danh sách những điều người dùng muốn nói hoặc viết. 

Ví du: When did you first meet each other? (Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào?)

 

- Firstly (adv) mang nghĩa là đầu tiên, dùng để nói về thứ tự, khi liệt kê một chuỗi gì đó.

Ví dụ: Firstly, let me introduce myself. (Lời đầu tiên, cho phép tôi được giới thiệu về bản thân mình.)

 

- At first (adv) có nghĩa là lúc bắt đầu hay ban đầu, được sử dụng để tạo ra sự tương phản.

Ví dụ: I didn't like the job much at first. (Lúc ban đầu tôi không thích công việc này lắm.)

Hy vọng sau khi đọc và tìm hiểu bài viết trên, người học có thể nắm vững sự khác biệt giữa first, firstly và at first để hoàn thiện bài tập vận dụng và đạt band điểm cao trong kỳ thi IELTS và VSTEP 6 bậc.

Comment(s)