KHÓA TOEIC 2 - 450+

Giai đoạn này, Rich English sẽ cùng chúng ta hoàn thiện các kỹ năng làm bài thi toàn diện, vững chắc để có thể dễ dàng đặt được TOEIC 450+.

I. Đối tượng
Học viên đã có nền tảng tốt về tiếng Anh, đã biết qua cấu trúc đề thi TOEIC và đang cần luyện tập, kỹ năng, từ vựng, thực hành đề.

II. Mục tiêu khóa học
- Có thể kết hợp từ vựng, ngữ pháp để rút ngắn thời gian trả lời câu hỏi.
- Học viên mở rộng vốn từ vựng để có thể đọc hiểu các đoạn văn dài.
- Nghe hiểu, nắm ý được các đoạn hội thoại nhiều người.
 
IV. Nội dung khóa học
- Thực hành, mở rộng vốn từ vựng đọc hiểu.
- Thực hành các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn.
- Luyện nghe hiểu các đoạn hội thoại nhiều người.
- Phân tích cấu trúc ngữ pháp sử dụng để miêu tả tranh.
- Bổ sung từ vựng phổ biến sử dụng để miêu tả tranh.

IV. Thời lượng
   2 Tháng
Comment(s)