Idioms Chủ Đề Travel Trong VSTEP, APTIS, IELTS Speaking

Idioms chiếm một vai trò quan trọng trong VSTEP, APTIS, IELTS Speaking nói riêng và Tiếng Anh giao tiếp nói chung. Việc sử dụng Idioms trong câu nói có thể giúp người học thể hiện được vốn từ vựng đa dạng, cũng như có thể gây ấn tượng với người nói.

Giới thiệu VSTEP, APTIS, IELTS Speaking Vocabulary: Idioms chủ đề Travel

Traveling là chủ đề thường gặp trong VSTEP, APTIS, IELTS Speaking. Bài viết sau đây sẽ mang đến một số idioms về chủ đề Travel giúp người học bổ sung vốn từ vựng của mình.

Hit the town: đi xả hơi, thư giãn

Ví dụ: It’s Saturday night! Let’s hit the town!

Hit the road: Khởi hành

Ví dụ: I decided to hit the road early tomorrow

Set off: Bắt đầu chuyến đi

Ví dụ: We’d better set off early to arrive on time.

Drop by: Tạt qua, ghé qua

Ví dụ: If you are free this weekend, just drop by so we may watch some movies together.

Come over: Tới nhà ai đó

Ví dụ: John came over yesterday and then we went to a coffee shop.

A trip to the sun: Một điều gì đó rất khó xảy ra

Ví dụ: Even though I know that the dream of traveling around the world is just like a trip to the sun for me, I’ll try my best to make it come true.

Off the beaten track: Một nơi nào đó rất xa khu dân cư

Ví dụ: Son Doong cave is known as one of the stunning natural landscapes whose location is off the beaten track. 

Hustle and bustle: náo nhiệt, đông đúc

Ví dụ: I moved to a rural area because the hustle and bustle of big cities does not suit me.

Break the journey: Dừng lại ở đâu đó trong một chuyến đi dài

Ví dụ: Let’s break the journey to have some food and take a rest. We have been walking for 6 hours.

A mile a minute: Rất rất nhanh

Ví dụ: Tom runs a mile a minute. He must be an athlete.

At a good clip: Một tốc độ rất nhanh

Ví dụ: I can’t believe it took us only 1 hour to drive to Vung Tau. We were at a good clip.

Tổng kết

Hy vọng rằng các thông tin trên sẽ giúp người học cải thiện sự đa dạng trong vốn từ vựng của mình và đạt điểm cao trong phần thi VSTEP, APTIS, IELTS Speaking.

Comment(s)