LUYỆN IELTS 3.0

Ở cấp độ này, học viên IELTS nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong IELTS. Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách. Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống

1. ĐỐI TƯỢNG

Cung cấp kiến thức từ vựng - ngữ pháp trọng tâm dùng cho 4 kỹ năng trong bài thi IELTS.

 

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC 

Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong IELTS. Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách. Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Nền tảng: Nắm vững ngữ pháp với các chủ điểm thì, dạng từ, liên kết ...quan trọng + phát âm chuẩn 44 âm trong tiếng Anh

- Reading: Bắt đầu làm quen với các dạng đề và các kỹ thuật luyện đọc cơ bản, đọc ngắn

- Listening: Bạn sẽ bắt đầu làm quen với 3 giọng tiếng Anh trong IELTS là Anh-Anh, Anh-Mỹ, và Anh-Úc, tiếp cận với những dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi Listening và luyện tập với một số chủ điểm quen thuộc trong phần thi này.

- Speaking: Học các cấu trúc cốt lõi cho Part 1

- Writing: Làm quen với dạng đề và các từ vựng, cấu trúc cơ bản

 

4. THỜI LƯỢNG.

- 12 Tuần

- 3 buổi/ tuần

 

5. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG BẰNG VĂN BẢN

- Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: Rich IELTS đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

- Cam kết đảm bảo đầu ra bằng văn bản: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra. Hoặc hoàn trả học phí.

- Lộ trình học được cá nhân hóa cho từng học viên. Học 1 kèm 1 để đạt mục tiêu nhanh nhất có thể.

- Buổi vắng được học bù miễn phí.

- Học online 100%, hỗ trợ học viên trên cả nước.

Comment(s)