Cách Phân Tích Đề Và Các Bước Làm VSTEP và IELTS Writing Task 2

Phần thi VSTEP và IELTS Writing Task 2 là một dạng nghị luận xã hội, đòi hỏi người viết phải đưa ra quan điểm cá nhân trước một sự vật, sự việc. Vì vậy, trước khi viết một bài VSTEP và IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh, người viết cần có bước phân tích, đánh giá đề bài, tránh hiểu sai hay bỏ sót những thông tin, yêu cầu trong đề bài.

1. Giới thiệu về bài thi VSTEP và IELTS Writing Task 2

Như đã giới thiệu ở trên, Writing Task 2 là một dạng nghị luận xã hội, yêu cầu người viết đưa ra ý kiến, quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống. Những vấn đề này có thể là vấn đề lớn như tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo tồn văn hóa quốc gia, bảo tồn động vật hoang dã,… hoặc những vấn đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày.

Người viết sẽ được yêu cầu dành khoảng 40 phút trong tổng số 60 phút của bài thi Writing để hoàn thành một bài viết với độ dài lý tưởng khoảng 250 từ.

Bài viết VSTEP và IELTS Writing Task 2  sẽ được chấm dựa trên 4 yếu tố:

Task response (25%): đáp ứng đề bài

Coherence and Cohesion (25%): sự mạch lạc và tính liên kết

Lexical resource (25%): từ vựng

Grammatical range and accuracy (25%): sự đa dạng và chính xác của ngữ pháp

Tuy chủ đề trong VSTEP và IELTS Writing task 2 rất đa dạng, nhưng có thể xếp loại đề bài theo một số dạng câu hỏi, mỗi dạng sẽ đòi hỏi một cách phân tích và tiếp cận vấn đề khác nhau:

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Ở dạng này, đề bài sẽ đưa ra một ý kiến cá nhân về các chủ đề quen thuộc, yêu cầu người viết phải bày tỏ quan điểm của mình: agree (đồng ý), disagree (không đồng ý) hay partly agree (đồng ý một phần), và thuyết phục người đọc tại sao mình lại đứng về phía đó bằng cách đưa ra những luận điểm, dẫn chứng cụ thể. Dạng này thường có các câu hỏi như:

 •         Do you agree or disagree?
 •         To what extent do you agree or disagree?
 •         What is your opinion?

Ví dụ: “Children should not be allowed to own and use cell phones (smart devices). To what extent, do you agree or disagree?”

Dạng 2: Discussion Essay

Có hai quan điểm trái chiều về một vấn đề sẽ xuất hiện trong dạng này, yêu cầu người viết bàn luận về cả hai vấn đề và đưa ra quan điểm cá nhân. Câu hỏi gặp phải trong dạng bài này thường là: “Discuss both views and give your opinion”

Ví dụ: “Some people believe the government should spend money on building train and subway lines to reduce traffic congestion. Others think that building more and wider roads is the better way to reduce traffic congestion. Discuss both views and give your opinion.”

Dạng 3: Advantages and Disadvantages Essay

Trong dạng 3, người viết sẽ phải nêu lên ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề nào đó. Dạng bài này khá đơn giản để có thể nhận diện và phân chia bố cục bài. Các câu hỏi của dạng này thường rất rõ ràng:

 •         Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion
 •         Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Ví dụ: “The Internet has brought about many changes to our daily life. Nowadays, we are doing things such as mailing, contacting, banking and communicating much faster. Do these developments bring more advantages than disadvantages?”

Dạng 4: Causes and Effects/Solutions Essay

Dạng này yêu cầu người viết xác định nguyên nhân của một vấn đề, từ đó nêu lên tác động hoặc hướng giải quyết vấn đề đó. Người viết có thể gặp những câu hỏi như:

 •         What are the causes of this and suggest possible solutions to this problem.
 •         What are the reasons for this and how can people …?

Ví dụ: “Many cities suffer from traffic-related problems. What problems does traffic cause in cities and what are the possible solutions?”

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Đề bài sẽ bao gồm hai câu hỏi và yêu cầu người viết lần lượt trả lời những câu hỏi đó trong mỗi đoạn thân bài. Thông thường, dạng này sẽ đưa ra vấn đề trước và kèm theo sau đó là hai câu hỏi.

Ví dụ: “Today parents spend little free time with their children. Why is it the case ? Who are more affected: parents or children?”

2. Các bước làm bài viết Writing Task 2

Bước 1: Phân tích đề bài

Ở bước này, bạn cần xác định dạng bài là thảo luận, nêu ý kiến hay dạng 2 câu hỏi cũng như nội dung chính của câu hỏi là gì. Việc xác định đúng trọng tâm đề bài sẽ định hướng luận điểm, luận cứ của bạn theo đúng lộ trình, tránh lan man, “đầu voi đuôi chuột”.

Muốn xác định được dạng bài và yêu cầu đề bài, bạn cần dựa vào các dấu hiệu ở câu hỏi như agree or disagree, advantage and disadvantages, và các keyword có trong câu.

Vậy ở bước này bạn cần dành 1-2 phút để phân tích những yếu tố sau của đề bài.

 •         Keyword: Từ khóa chính trong đề bài
 •         Micro-keyword: Từ khóa phụ trong đề bài
 •         Instruction word: Các từ khóa chỉ yêu cầu, hướng dẫn của đề bài.

Bước 2: Lập dàn ý cho bài luận

Dàn ý quan trọng bởi nó giúp bạn định hình được những gì cần viết, đảm bảo bố cục và tính mạch lạc cho bài viết.

Dàn ý bạn cần xây dựng gồm 3 phần:

 •         Giới thiệu (Introduction): Đề bài bao gồm một câu paraphrase question (viết lại câu hỏi) và một outline sentence (đưa ra luận điểm tổng quan).
 •         Thân bài (Body): Mỗi luận điểm tương ứng với một đoạn văn, bạn cần tìm tối thiểu 2 hoặc tối đa 3 luận điểm. Mỗi đoạn văn như vậy sẽ bao gồm 1 câu luận điểm, 1 câu diễn giải và 1 dẫn chứng chứng minh.
 •         Kết luận (Conclusion): Đối với phần kết luận bạn cần tóm lại những gì mình vừa triển khai và đề xuất hoặc dự đoán dựa trên tình huống của đề bài.

Bước này sẽ giúp bạn hệ thống ý tưởng và đưa ra những lập luận chặt chẽ hơn. Hoàn thành tốt bước này cũng giúp bạn ghi chú được cấu trúc câu, từ vựng đa dạng sẽ áp dụng trong bài.

Bước 3: Viết Introduction (Phần mở bài)

Thông thường, phần mở bài của đoạn văn VSTEP và IELTS Writing Task 2 sẽ gồm có hai phần:

Background Sentence: Giới thiệu lại nội dung đề bài, nhưng hãy tránh lặp lại một cách khô khan. Bạn có thể Paraphrase lại đề bài bằng cách thay cấu trúc câu và sử dụng các từ đồng nghĩa.

Thesis statement: Một câu khẳng định về các lập luận, định hướng trong bài luận của mình.

Để viết mở bài này, bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây:  

 •         Vào đề bằng một câu trung lập: [Topic] is a controversial issue/ Most of these essay start with…
 •         Viết lại câu hỏi: Some people think X while others think Y
 •         Sử dụng cụm “This essay will…”. Sau will sẽ là discuss about, explain the causes, and provide solutions for…

Bước 4: Viết phần Body (Thân bài)

Phần thân bài của một bài VSTEP và IELTS Writing Essay phải đáp ứng được các ý sau:

 •         Topic sentence: Câu chủ đề cần nêu khái quát nội dung bao hàm của cả bài luận
 •         Explanation: Giải thích vấn đề. Thí sinh cần đưa ra những dẫn chứng, lập luận thuyết phục người đọc đồng tình với quan điểm được nêu trên.
 •         Example: Nêu lên ví dụ minh họa giúp đọc hiểu hơn về các luận dẫn chứng được đưa ra.

Bước 5: Viết phần Conclusion (Kết bài)

Ở phần kết bài, bạn cần tổng kết lại những ý đã nêu xuyên suốt bài luận. Bạn chỉ nên đưa ra kết luận, tránh mở rộng vấn đề ở phần này. Bạn có thể sử dụng những cụm từ sau: In conclusion, To sum up, All in all, In short …

3. Tổng kết

Bài viết đã trình bày chi tiết về phần thi VSTEP và IELTS Writing Task 2, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn phần nào trong quá trình ôn luyện. 

Comment(s)