Cấu Trúc Mệnh Đề Chỉ Mục Đích Trong VSTEP và IELTS Writing Task 2

    Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 4 cấu trúc thông dụng chỉ mục đích trong VSTEP và IELTS.

Các cấu trúc câu mệnh đề chỉ mục đích

1. Chỉ mục đích với cấu trúc V + To + V

Đây là cấu trúc đơn giản nhất để diễn đạt mục đích, có thể dùng ở cả Speaking và Writing. Từ “to” mang nghĩa là “để” và theo sau bởi động từ dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- He exercises most mornings to lose weight. (Anh ấy tập thể dục vào hầu hết các buổi sáng để giảm cân).

- More zoos should be built and maintained to preserve endangered animals. (Nhiều sở thú nên được xây dựng vào nâng cấp để bảo tồn các loài động vật hoang dã).

2. Chỉ mục đích với cấu trúc in order to và so as to

Hai cấu trúc này về bản chất giống với việc sử dụng “to”, tuy nhiên đây là các cấu trúc hay hơn và thường dùng trong văn viết.

Cấu trúc: V in order to / so as to + V (nguyên thể): Nhằm mục đích để làm gì đó

Ví dụ:

- The government should impose heavy taxes on private transport and invest money in improving public transportation in order to/ so as to reduce traffic congestion. (Chính phủ nên đánh thuế nặng vào phương tiện cá nhân và đầu tư tiền cải thiện phương tiện công cộng nhằm mục đích giảm tắc đường.)

Note:

- Trường hợp phủ định, “not” sẽ được thêm trước “to”

Ví dụ:

- IELTS Candidates should study hard so as not to fail the test. (Thí sinh IELTS nên học tập cố gắng để không bị trượt bài thi)

- Many people suggest that businesses and factories should relocate to suburban areas so as not to pollute the environment in the city center. (Nhiều người đề nghị các công ty và nhà máy nên di chuyển đến vùng ngoại ô để không làm ô nhiễm môi trường ở trung tâm thành phố.)

3. Cấu trúc chỉ mục đích”for the sake of somebody/ something”

Cấu trúc này mang nghĩa “nhằm mục đích mang lại lợi ích cho ai đó/ cái gì đó”.

Ví dụ:

- He gave up smoking for the sake of his health. (Anh ấy từ bỏ hút thuốc nhằm mang lại lợi ích cho sức khỏe của anh ấy.)

- Governments should impose stricter regulations on illegal hunting and poaching for the sake of wild animals. (Chính phủ nên ban hành luật nghiêm khắc hơn vào săn bắn và đánh bắt trái phép để mang lại lợi ích cho những loài động vật hoang dã.)

4. Cấu trúc So that, in order that + clause (S+V)

Điểm khác biệt của cấu trúc này so với hai cấu trúc trên là so that hoặc in order that + clause tạo ra câu phức (complex sentences), được dùng như mệnh đề chỉ mục đích (clause of purpose). Ngoài ra, khi dùng cấu trúc này, hai chủ ngữ trong hai mệnh đề phải khác nhau.

Ví dụ:

- Many people suggest that businesses and factories should be relocated to rural areas so that/ in order that more job opportunities will be created for local residents. (Nhiều người tin rằng các công ty và nhà máy nên được chuyển đến các vùng nông thôn để từ đó sẽ có nhiều cơ hội việc làm được tạo ra cho người dân địa phương.)

- More roads will be expanded in order that people can travel with more convenience. (Nhiều đường nên được mở rộng và do đó mọi người có thể di chuyển một cách thuận tiện hơn.)

Tổng kết:

- Khi chủ ngữ của vế câu chính và về câu chỉ mục đích là khác nhau, ta dùng mệnh đề chỉ mục đích: so that/ in order that.

- Khi chủ ngữ của vế câu chính và về câu chỉ mục đích là giống nhau, ta dùng cụm từ chỉ mục đích: to/ in order to/ so as to/ for the sake of.

Chúc các bạn có một bài viết  VSTEP và IELTS Writing Task 2 thật tốt nhé.

Comment(s)