Trong bài thi 6 bậc VSTEP, TOEIC, APTIS và IELTS Từ vựng về chủ đề Môi trường – Environment

   Chủ đề Environment là một trong những chủ đề phổ biến, có tần suất xuất hiện nhiều trong cả 4 kỹ năng thi 6 bậc VSTEP, TOEIC, APTIS và IELTS. Việc bổ sung cho mình các kiến thức từ vựng sẽ giúp cho bạn học dễ dàng diễn đạt ý tưởng của mình một cách trôi chảy và đúng trọng tâm hơn.

Dưới đây là bộ từ vựng cực quan trọng và cần phải thuộc lòng để có thể dễ dàng đối phó với đề bài thuộc chủ đề ENVIRONMENT:

Climate change : thay đổi khí hậu

Atmosphere : khí quyển

Greenhouse gas : khí gây hiệu ứng nhà kính

Carbon dioxide : khí co2

Degradation : sự suy thoái đất

Desertification : sa mạc hóa

Pollution/ contamination : sự ô nhiễm

Pollutants : chất gây ô nhiễm

Air pollution : sự ô nhiễm không khí

Waste : chất thải

Exhaust : khí thải (đặc biệt từ ô tô và các ống xả)

Emit : thải ra

Impact : ảnh hưởng

Toxic : độc hại

Deforestation : sự phá rừng

Global warming : sự nóng lên toàn cầu

Destruction : sự phá hủy

Habitat : môi trường sống

Mother nature : mẹ thiên nhiên

Ecosystem : hệ sinh thái

Natural disaster : thiên tai

Ozone layer : tầng ozone

Solar energy : năng lượng mặt trời

Power : năng lượng

Wind energy : năng lượng gió

Drought : hạn hán

Recycle : tái chế

Reuse : tái sử dụng

Protect : bảo vệ

Afforestation : trồng rừng

Tổng Kết

Bài viết trên đã tổng hợp một số từ vựng về chủ đề môi trường với mục đích giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc học và ứng dụng, đặc biệt trong các câu hỏi của bài thi 6 bậc VSTEP, TOEIC, APTIS và IELTS.

 

Comment(s)